Мэдээлэл технологийн дэд бүтцэд суурилсан үйлчилгээ

Байгууллагын өдөр тутмын үйл ажиллагааг мэдээлэл технологийн тусламжтайгаар хэвийн явуулахад шаардлагатай бүхий л тоног төхөөрөмж болон системийн тохиргоог хэлнэ.

Манай байгууллагаас санал болгож буй үйлчилгээнүүд:

  • Дотоод сүлжээний зохион байгуулалт /Кабел холболт/
  • Камер суурилуулалт /Hikvision/
  • Принтер худалдаа, хор цэнэглэх, тохиргоо
  • Virtual server түрээс, Physical server түрээс /Сервер суурилуулалт, тохиргоо хийх/
  • Посын төхөөрөмж нийүүлэлт /Сканнер/
  • Суурин болон зөөвийн компьютер нийлүүлэлт
  • Бизнест зориулсан смарт төхөөрөмж
  • Сүлжээний төхөөрөмж нийүүлэлт, тохиргоо суурилуулалт