Хүний нөөцийн бодлого

Мэдээлэл технологийн цогц үйлчилгээ

Буман АйТи ХХК нь амжилтын түлхүүр болсон өөриймсөг сэтгэлгээтэй, чадварлаг ажилтнуудаа улам мэргэшүүлэх, сургаж хөгжүүлэх, тогтвортой ажиллах нөхцөл боломжийг бүрдүүлэх, толгой компанийн бодлого журмын хүрээнд уян хатан, оновчтой бодлого стратегийг үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэн ажилладаг.

Бид ажилтнуудынхаа тасралтгүй суралцан, өөрийгөө хөгжүүлэх боломжоор хангаж, ажил мэргэжил болон бизнесийн урт хугацааны амжилтад нь нөлөөлөхүйц мэргэжлийн туршлага, чадварыг эзэмшихэд дэмжин ажилладаг.

Human Resource

Сонгон шалгаруулалт

Мэдээлэл технологийн цогц үйлчилгээ
Human Resource

Буман АйТи ХХК нь ажилтан сонгон шалгаруулахдаа НЭЭЛТТЭЙ, адил тэгш боломжийг олгож, сонгон шалгаруулалтын шударга, ил тод байдлыг бүрдүүлэн явуулдаг бөгөөд өсөн дэвших хүсэл эрмэлзэлтэй, техник сэтгэлгээний ур чадварыг сайтар эзэмшсэн, эрч хүчтэй, шинийг эрэлхийлэгч, технологийн хөгжилтэй хөл нийлүүлэн хамтдаа хөгжих хүсэл эрмэлзэлтэй хэн бүхнийг ажилд авахдаа таатай байх болно.

Сонгон шалгаруулах явц

Ажлын байр

БИДЭНТЭЙ ХАМТ МӨРӨӨДЛӨӨ БҮТЭЭ